Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2013-2014. Δείτε το σχετικό έγγραφο.