Από την Δ/νση Δ.Ε. Β' Αθήνας ανακοινώνεται ο πίνακας μορίων μεταθέσων των εκπαιδευτικών ΔΔΕ Β΄Αθήνας. Για τυχόν ενστάσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη Δ/νση Δ.Ε. Β΄Αθήνας, Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων μέχρι την Παρασκευή 23 Μαΐου 2014. Δείτε το σχετικό πίνακα.