Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση για οριστική τοποθέτηση - βελτίωση και δεν έχουν παραλάβει το μηχανογραφημένο αντίγραφο της αίτησής τους, να προσέλθουν στη ΔΔΕ Β΄Αθήνας μέχρι την Τρίτη 27 Μαΐου 2014 το αργότερο, για να υπογράψουν και να το παραλάβουν.