Από το ΠΥΣΔΕ Β' Αθήνας υπενθυμίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Β' Αθήνας θα παρουσιαστούν στα σχολεία του συνημμένου πίνακα μετά τη λήξη του διδακτικού έτους της Πρωτοβλαθμιας Εκπαίδευσης. Εξαιρούνται όσοι εξ αυτών προσφάτως μετατάχθηκαν στην Πρωτοβάθμια.