Ανακοινώθηκε από το ΥΠΑΙΘ ότι η διεξαγωγή του γραπτού διαγωνισμού για την Εθνική Τράπεζα δεν θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21/09/2014. Για την ακριβή ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θα υπάρξει νεώτερη ενημέρωση απο το ΑΣΕΠ.