Ανακοινώνεται ότι ο γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για την Εθνική Τράπεζα, σύμφωνα με το υπ. αριθ. 20031/16-9-2014 έγγραφο του ΑΣΕΠ, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28/09/2014.