Από το ΠΥΣΔΕ Β' Αθήνας ανακοινώνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις τοποθετήσεων :

  1. Τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά, στους κλάδους ΠΕ02, ΠΕ04, ΠΕ10, ΠΕ13 και ΠΕ05, σύμφωνα με υποβληθείσες αιτήσεις επανεξέτασης.
  2. Τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά του κλάδου ΠΕ06 και μεταβολές ως προς τους εκπαιδευτικούς του κλάδου που διατίθενται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, σύμφωνα με υποβληθείσες αιτήσεις πανεξέτασης.

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί σε σχολική μονάδα και επιστρέφουν στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ, θα παρουσιάζονται, μέχρι νεωτέρας, στις σχολικές μονάδες της υπ’ αριθμ. Φ.11.3/19038/1-9-2014 Απόφασης του Διευθυντή της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας.

Δείτε τους σχετικούς πίνακες.