Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06 και ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ15 και ΠΕ19-20, οι οποίοι δεν έχουν τοποθετηθεί σε λειτουργικά κενά και εξακολουθούν να παρουσιάζονται στις σχολικές μονάδες της υπ’ αριθμ. Φ.11.3/19038/1-9-2014 Απόφασης του Διευθυντή της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για προσωρινή τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων. Οι δηλώσεις θα υποβληθούν στο 4ο ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής, (Παπαντωνίου 13, 150μ από τα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας), την Παρασκευή 19-9-2014,  από τις 8.00 έως τις 13.00. Τα λειτουργικά κενά στους κλάδους ΠΕ16, ΠΕ10-13, τα κενά τεχνολογίας και τα κενά στις τεχνικές ειδικότητες είναι υπό επεξεργασία. Δείτε τους πίνακες λειτουργικών κενών των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06 και ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ15 και ΠΕ19-20.