Διευκρινίσεις για την κάλυψη κενών και κενουμένων θέσεων Υπευθύνων και Συνεργατών των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ), καθώς και Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ) για το σχολικό έτος 2014-2015. Δείτε σχετικό έγγραφο.