Καλούνται οι εκπαιδευτικοί τεχνικών ειδικοτήτων να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για προσωρινή τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων (Κενά τεχνολογίας και κενά στην ειδικότητά τους στα ΕΠΑΛ) και συγκεκριμένα:

1. οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί (τελευταίοι τοποθετημένοι στις σχολικές μονάδες τους), οι οποίοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από τη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ και

2. οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Β΄ Αθήνας

Β. Οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΔΕ Β’ Αθήνας για το διδακτικό έτος 2014-2015

Οι δηλώσεις θα υποβληθούν στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ την Παρασκευή 26-09-2014, 09.00 π.μ. - 13.00 μ.μ.

Δείτε τους σχετικούς πίνακες.