ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
  Προβολή Μαθητών
  Αναζήτηση Μαθητών
  Προσθήκη Μαθητών

Copyright © 2013 ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Β' Αθήνας.
Σχεδιασμός - Διαχείριση: Ρούσσος Ι. - Υπεύθυνος ΠΛΗ.ΝΕ.Τ