Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Αναπληρωτές κ Ωρομίσθιοι

Άρθρα με Θέματα που αφορούν Αναπληρωτές κ Ωρομίσθιους Εκπαιδευτικούς.

Απόφαση Τροποποίησης τοποθέτησης ή/και διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Απόφαση Τροποποίησης τοποθέτησης ή/και διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σεΣχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β ́ΑΘΗΝΑΣ στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή […]

Απόφαση τροποποίησης τοποθέτησης- διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ

Απόφαση τροποποίησης της υπ. αριθμ 12079/05-09-2022 Απόφασης τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠσε Σχολικές Μονάδες της ΔιεύθυνσηςΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β ́ Αθήνας στο πλαίσιο […]

Απόφαση Τροποποίησης τοποθέτησης ή/και διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

«Απόφαση Τροποποίησης τοποθέτησης ή/και διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σεΣχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ΑΘΗΝΑΣ στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών […]

Απόφαση Τροποποίησης τοποθέτησης ή/και διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Απόφαση Τροποποίησης τοποθέτησης διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη ΓενικήΕκπαίδευση. Απόφαση Τροποποίησης τοποθέτησης ή/και διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης […]

Απόφαση Τροποποίησης τοποθέτησης ή/και διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Απόφαση Τροποποίησης τοποθέτησης ή/και διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους και μειωμενου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει ειδικής […]

Απόφαση Τροποποίησης τοποθέτησης διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Απόφαση Τροποποίησης τοποθέτησης διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη ΓενικήΕκπαίδευση. Απόφαση Τροποποίησης τοποθέτησης ή/και διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης […]

Απόφαση Τροποποίησης τοποθέτησης ή/και διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Απόφαση Τροποποίησης τοποθέτησης ή/και διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σεΣχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ΑΘΗΝΑΣ στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών […]

Απόφαση Τροποποίησης ή/και διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Απόφαση Τροποποίησης ή/και διάθεσης εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου σε σχολικές μονάδες της […]

Αιτήσεις Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Προκειμένου να αποφεύγονται λανθασμένες ενέργειες σχετικά με την υποβολή αιτήματος απότους εκπαιδευτικούς (αναπληρωτές, ωρομίσθιους) για την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού […]