Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Αναπληρωτές & Ωρομίσθιοι

Αναπληρωτές Γενικής Παιδείας, Αναγνώριση Μ.Κ., έλεγχος γνησιότητας τίτλων, συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων, καταχώρηση ΟΠΣΥΔ

Αναπληρωτές Γενικής Παιδείας ΠΔΕ – Τακτικού (Έλεγχος Δικαιολογητικών, αναζήτηση γνησιότητας μεταπτυχιακών τίτλων/πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης/ποινικών μητρώων, υπολογισμός προϋπηρεσίας/Μ.Κ., έκδοση αποφάσεων, καταχώρηση ΟΠΣΥΔ)

Αναπληρωτές Ενισχυτικής Διδασκαλίας – ΣΚΑΕ, ΜΝΑΕ, ΕΚΟ, Ψυχολόγοι, Ειδικής Αγωγής.

Αναπληρωτές Παράλληλης Στήριξης.

Αναζήτηση ποινικών μητρώων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών, βεβαιώσεις απογραφής

Θέματα Αναπληρωτών & Ωρομισθίων από το Τμήμα Γ’ Προσωπικού.

Απόφαση Τροποποίησης τοποθέτησης ή/και διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Απόφαση Τροποποίησης τοποθέτησης ή/και διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους και μειωμενου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού […]

Απόφαση Τροποποίησης τοποθέτησης διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Απόφαση Τροποποίησης τοποθέτησης διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη ΓενικήΕκπαίδευση. Απόφαση Τροποποίησης τοποθέτησης ή/και διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ […]

Απόφαση Τροποποίησης τοποθέτησης ή/και διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Απόφαση Τροποποίησης τοποθέτησης ή/και διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σεΣχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ΑΘΗΝΑΣ στο […]

Απόφαση Τροποποίησης ή/και διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Απόφαση Τροποποίησης ή/και διάθεσης εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους […]

Αιτήσεις Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Προκειμένου να αποφεύγονται λανθασμένες ενέργειες σχετικά με την υποβολή αιτήματος απότους εκπαιδευτικούς (αναπληρωτές, ωρομίσθιους) για […]