Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Ειδική Αγωγή

Φοίτηση – Αξιολόγηση – Ποινές Μαθητών, Απαλλαγές από Μαθήματα, Μαθητές Κατ’ Ιδίαν Διδαχθέντες / Κατ΄ οίκον Διδαχθέντες, Παράλληλη Στήριξη – Ε.Β.Π. – Σχ. Νοσηλευτές, Ψυχολόγοι, Μαθητές  με ειδικές Εκπ/κες ανάγκες  Ή αναπηρία (Γυμνάσια – ΓΕΛ – ΕΠΑΛ, Έλεγχος Δικαιολογητικών Για Πανελλήνιες Εξετάσεις), Επίδειξη Γραπτών Δοκιμίων Πανελληνίων Εξετάσεων.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Φοίτηση Μαθητών, Εγγραφές Προσφυγών – Τμήματα Υποδοχής ΖΕΠ, Αντιστοιχίες Τίτλων Σπουδών  Ξένων Σχολείων Αλλοδαπής, Εγγραφές Μαθητών σε Ξένα Σχολεία Β’ Αθήνας, Συμμετοχή Σχολείων Σε Εκπαιδευτικές Δράσεις, Τράπεζα Θεμάτων, Μαθητές Με Ειδικές Εκπ/κες ανάγκες  Ή αναπηρία (Γυμνάσια – ΓΕΛ – ΕΠΑΛ).

Άρθρα για την Ειδική Αγωγή από το Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων.

Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ

Σχετικά με την Απόφαση Τοποθέτησης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ (πρόσληψη 30-01-2024).Οι προσληφθέντες/-είσες οφείλουν να αναλάβουν […]

Ειδική πρόσκληση για κάλυψη λειτουργικών κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ

​Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε  Ειδική Πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην  […]

Πρόσκληση Μελών (ΕΕΠ) και (ΕΒΠ) για Υποβολή Αιτήσεων Μετάθεσης Σχολικού Έτους 2023-2024

Σχετικά με την Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για […]

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Σε Λειτουργικά Κενά Ειδικής Αγωγής

Ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά Ειδικής Αγωγής σύμφωνα με την υπ’ αρ. 14/25-08-2023 Πράξη […]

Εγκύκλιος Αναπληρωτών ΕΕΠ – ΕΒΠ

Σχετικά με την Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ για υποβολή αίτησης – δήλωσης προτίμησης […]