Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Άρθρα με Θέματα που αφορούν Κέντρα Ξένων Γλωσσών.