Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Μαθητικοί Διαγωνισμοί

Πολιτιστικά και Αγωγής Υγείας Προγράμματα, Οργανικά και Λειτουργικά Κενά Ειδικής Αγωγής, Διαγωνισμοί.

Τράπεζα Θεμάτων, Διαχείριση Προβλημάτων Παιδαγωγικής Φύσεως, Εξετάσεις Προτύπων-Μαθητικοί Διαγωνισμοί, Αναβαθμολογήσεις  Γραπτών Ενδοσχολικών Εξετάσεων.

Εκπαιδευτική Νομοθεσία, Τράπεζα Θεμάτων, Μαθητικοί Διαγωνισμοί Επιστημονικών Φορέων, Επικυρώσεις – Βεβαιώσεις Γνήσιου Υπογραφής (για σφραγίδα Χάγης και άλλες χρήσεις), Ψυχολόγοι, Μαθητές  με Ειδικές Εκπ/κές Ανάγκες  ή Αναπηρία (έλεγχος δικαιολογητικών), Ενισχυτική Διδασκαλία.

Άρθρα για Θέματα Μαθητικών Διαγωνισμών από το Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων.