Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Πρωτόκολλο κ Διαχείριση Αλληλογραφίας

Πρωτόκολλο, αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων.

Πρωτόκολλο, αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων, ταχυδρομείο – διακίνηση αλληλογραφίας.

Άρθρα για Πρωτόκολλο/Διαχείριση Αλληλογραφίας από το Τμήμα Α’ Προσωπικού

Δελτίο Τύπου και Πρόσκληση ΙΕΠ για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

Πρόσκληση του ΙΕΠ για συμμετοχή των στο Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης […]