Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Τμήμα Γ’ Προσωπικού

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΚΑΡΑΤΖΕΝΗ ΣΤΕΛΛΑ, 210 6001014

E-MAIL: tmprosop@dide-v-ath.att.sch.gr 

Γραμματεία ΠΥΣΔΕ.

Πειθαρχικά Εκπαιδευτικών θεμάτων (γραμματεία).

Προϋπηρεσίες μονίμων – νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών, προϋπηρεσίες εκτός δημοσίου, βαθμολογική κατάταξη

Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών, Μετατάξεις Εκπαιδευτικών, ΔΑΥΚ/συντάξεις, κινητικότητα.

Γραμματεία Πειθαρχικών Θεμάτων, Πειθαρχικά (γραμματεία).

Μεταθέσεις, e-data, Π.Μ. Εκπαιδευτικών, βαθμολογική εξέλιξη, Επιλογή Στελεχών.

Γνησιότητες απολυτήριων τίτλων, αρχείο εγκυκλίων.

Άδειες (αναρρωτικές – επιμορφωτικές – εξετάσεων Αναπληρωτών & Μονίμων Εκπαιδευτικών), πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών.Άδειες (άνευ αποδοχών, μητρότητας, Διοικητικών Υπαλλήλων & Εκπαιδευτικών).

Μεταθέσεις, αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών, διδακτορικών τίτλων σπουδών και integrated master μονίμων εκπαιδευτικών, ανακοινώσεις αποφάσεων ΠΥΣΔΕ.

Πειθαρχικά.

Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών, Μετατάξεις Εκπαιδευτικών, συντάξεις, κινητικότητα, δικαιολογητικά.

Άδειες (μακροχρόνιες αναρρωτικές, Υγειονομικής Επιτροπής, αλλαγής αντικειμένου) Άδειες (αναρρωτικές – επιμορφωτικές Μονίμων Εκπαιδευτικών)

Επιλογή στελεχών, μονιμοποιήσεις, αποσπάσεις, Διοικητικοί Υπάλληλοι, ανακοινώσεις αποφάσεων ΠΥΣΔΕ

Αναπληρωτές Γενικής Παιδείας, Αναγνώριση Μ.Κ., έλεγχος γνησιότητας τίτλων, συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων, καταχώρηση ΟΠΣΥΔ

Αναπληρωτές Γενικής Παιδείας ΠΔΕ – Τακτικού (Έλεγχος Δικαιολογητικών, αναζήτηση γνησιότητας μεταπτυχιακών τίτλων/πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης/ποινικών μητρώων, υπολογισμός προϋπηρεσίας/Μ.Κ., έκδοση αποφάσεων, καταχώρηση ΟΠΣΥΔ)

Έλεγχος προσωπικών μητρώων (Π.Μ.), Εφαρμογή Μητρώου Εκπαιδευτικών (personnel).

Άδειες άσκησης Ιδιωτικού Έργου

Βιβλίο πράξεων, αρχείο εγκυκλίων, εφαρμογή μητρώου Εκπαιδευτικών.

Πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών, έλεγχος Μ.Κ., απόδοση 2ης ειδικότητας, Εφαρμογή Μητρώου Εκπαιδευτικών (Personnel).

Αναπληρωτές Ενισχυτικής Διδασκαλίας – ΣΚΑΕ, ΜΝΑΕ, ΕΚΟ, Ψυχολόγοι, Ειδικής Αγωγής.

Αναπληρωτές Παράλληλης Στήριξης.

Αναζήτηση ποινικών μητρώων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών, βεβαιώσεις απογραφής

Άρθρα για Θέματα του Τμήματος Γ’ Προσωπικού.

Ειδική πρόσκληση για κάλυψη λειτουργικών κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ

​Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε  Ειδική Πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην  […]

Ανακοίνωση Αναπροσαρμοσμένων Πινάκων Δεκτών/μη Δεκτών Αιτήσεων Υποψηφίων Υποδιευθυντών και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ.

Αναρτώνται οι Αναπροσαρμοσμένοι Πίνακες Δεκτών/μη Δεκτών Αιτήσεων Υποψηφίων Υποδιευθυντών και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. ανά Σχολική […]

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικού έτους 2023 -2024

Σχετικά με τις μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικού έτους 2023 – 2024

Τροποποίηση Πίνακα Προκηρυσσόμενων Θέσεων Υποδιευθυντών Σχ. Μονάδων & Ε.Κ. Και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ.

Σχετικά με την Προκήρυξη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και […]