Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Υπηρεσιακές Μεταβολές Διοικητικού κ Εκπαιδευτικού Προσωπικού / Συντάξεις

Προϋπηρεσίες μονίμων – νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών, προϋπηρεσίες εκτός δημοσίου, ΔΑΥΚ.

Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών, Μετατάξεις Εκπαιδευτικών, ΔΑΥΚ/συντάξεις, κινητικότητα.

Μεταθέσεις, e-data, Π.Μ. Εκπαιδευτικών, βαθμολογική εξέλιξη, Επιλογή Στελεχών.

Άδειες (αναρρωτικές – επιμορφωτικές – εξετάσεων Αναπληρωτών & Μονίμων Εκπαιδευτικών), πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών.

Μεταθέσεις, αποσπάσεις, αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών, διδακτορικών τίτλων σπουδών και integrated master μονίμων εκπαιδευτικών, ανακοινώσεις αποφάσεων ΠΥΣΔΕ.

Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών, Μετατάξεις Εκπαιδευτικών, συντάξεις, κινητικότητα, δικαιολογητικά.

Επιλογή στελεχών, μονιμοποιήσεις, αποσπάσεις, Διοικητικοί Υπάλληλοι, ανακοινώσεις αποφάσεων ΠΥΣΔΕ,  μεταθέσεις.

Πειθαρχικά (γραμματεία).

Έλεγχος προσωπικών μητρώων (Π.Μ.), Εφαρμογή Μητρώου Εκπαιδευτικών (personnel).

Πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών (Π.Υ.Μ), έλεγχος Μ.Κ., απόδοση 2ης ειδικότητας, Εφαρμογή Μητρώου Εκπαιδευτικών (Personnel). 

Άρθρα για Θέματα Υπηρεσιακών Μεταβολών Διοικητικού κ Εκπαιδευτικού Προσωπικού / Συντάξεις από το Τμήμα Γ’ Προσωπικού

Πίνακες Μοριοδότησης για Οριστική Τοποθέτηση ή Βελτίωση 2022-2023

Ανακοινώνονται οι Πίνακες μοριοδότησης αιτήσεων εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για οριστική τοποθέτηση και βελτίωση θέσης Ø  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ […]

Αιτήσεις Παραίτησης Εκπαιδευτικών 2021

Επισημαίνουμε ότι βάσει της επισυναπτόμενης εγκυκλίου, οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών υποβάλλονται ηλεκτρονικά με υπεύθυνη δήλωση […]