Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Άδειες άνευ αποδοχών για ολοκλήρωση Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σας ενημερώνουμε ότι για τις άδειες  άνευ αποδοχών για ολοκλήρωση Μεταπτυχιακών Σπουδών ισχύει η εγκύκλιος με αριθμ. πρωτ. 86104/Ε3 /30-5-2019  (ΑΔΑ:6Φ8Ψ4653ΠΣ-9ΝΣ ).

Παρακαλούμε να χρησιμοποιούνται ως αιτήσεις τα σχετικά έντυπα της εγκυκλίου καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...