Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Αναγνώριση προϋπηρεσίας 

Για αίτηση για αναγνώρισης προϋπηρεσίας ΕΚΤΟΣ δημόσιου τομέα ΜΟΝΟ για βαθμολογική εξέλιξη ( Ν.4452/2017 ) , παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση (επισυνάπτοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά) και τον πίνακα προϋπηρεσίας.

Για αίτηση για αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών  ΚΑΙ για μισθολογική εξέλιξη Μ.Κ ( Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ 93953/Δ2/15-9-2006 & Ν.4354/2015 & Άλλες διατάξεις ) , παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση  (επισυνάπτοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...