Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Έντυπα Αδειών Αναπληρωτών

Πρότυπα Αδειών Αναπληρωτών

ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ EMAIL grprosopadeies@dide-v-ath.att.sch.gr

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

https://dide-v-ath.gr/new/wordpress/wp-content/uploads/2023/11/ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ.pdf

ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΔΕ-ΤΑΚΤΙΚΟΣ

01. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

02. ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

03. ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

04. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ

05. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

06. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

07. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

08. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΥΠΑΙΤΙΟΥ-ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗ ‘Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ)

09. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

10. ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

11 . ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΙΑΤΡΟΥ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

12. ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

13. ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ

14. ΑΔΕΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

15. ΑΔΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

16. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

01. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

02. ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

03. ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

04. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ

05. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

06. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

07. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

08. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΥΠΑΙΤΙΟΥ-ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗ ‘Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ)

09. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

10. ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

11 . ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΙΑΤΡΟΥ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

12. ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

13. ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ

14. ΑΔΕΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

15. ΑΔΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

16. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ ΕΣΠΑ

01. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

02. ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

03. ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

04. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ

05. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

06. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

07. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

08. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΥΠΑΙΤΙΟΥ-ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗ ‘Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ)

09. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

10. ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

11 . ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΙΑΤΡΟΥ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

12. ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

13. ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ

14. ΑΔΕΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

15. ΑΔΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

16. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...