Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Νομοθεσία Εκδρομών

 Βασική Νομοθεσία

Υ. Α. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΦΕΚ 456/τ.Β΄/13-02-2020)

Υ. Α. 25735/Η1/20-02-2020 του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΦΕΚ 625/τ.Β΄/27-02-2020) ΣΧ. ΜΕ ERASMUS+

αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50908/07-09-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄/4695) «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, … κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους”

Άλλοι σχετικοί Νόμοι και Υπουργικές Αποφάσεις στις οποίες παραπέμπει η βασική Υ.Α. με αρ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 του Υ.ΠΑΙ.Θ.

– Υ. Α. 190677/Δ5/10-11-2016 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21-11-2016), ΑΡΘΡΟ 10 (ΣΕΛ. 37674), 17.2 (ΣΕΛ 37678) ΣΧ. ΜΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Υ. Α. 172877/Δ3/17-10-2016 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΦΕΚ  3561/τ.Β΄/04-11-2016), ΣΕΛ. 36200 ΣΧ. ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υ.Α. 10537/Δ3/23-01-2019 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΦΕΚ 431/τ.Β΄/14-02-2019)-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Υ.Α. 172877/Δ3/17-10-2016

– Υ. Α. 88348/Δ3/30-05-2018 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΦΕΚ  2038/τ.Β΄/05-06-2018), ΑΡΘΡΑ  1 (παρ.1), 2(παρ.3) ΣΧ. ΜΕ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ Ε.Β.Π.

– Ν. 3852/04-06-2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2020), ΑΡΘΡΟ 186 (Η-9) ΣΧ. ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ(ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ)

– Ν. 4415/06-09-2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/06-09-2016, ΑΡΘΡΟ 3, περ. α ΣΧ. ΜΕ ΜΟΡΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

– Ν.4368/21-02-2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/21-02-2016, ΑΡΘΡΟ 33, ΣΕΛ. 552 Ν. ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝ. ΟΜΑΔΩΝ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...