Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Οδηγός Εκδρομών – Εκπαιδευτικές Μετακινήσεις στο Εξωτερικό

Βήμα 1ο: Σύνταξη της Προκήρυξης της Εκδρομής

Υπόδειγμα-Προκήρυξης-Μετακίνησης

Βήμα 2ο: Ανέβασμα Προκήρυξης στην Εφαρμογή

Εφαρμογή Προκήρυξης εκδρομών

Οδηγίες-Χρήσης-Εφαρμογης-Προκηρύξεων-Εκδρομών

Η Προκήρυξη δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα ->

Προβολή Εκδρομών Σχολικών Μονάδων Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας

Βήμα 3ο: Έγκριση της Εκδρομής απο Δ.Δ.Ε Β΄Αθήνας

ΕΝΤΥΠΟ  Α1 (διαβιβαστικό δικαιολογητικών σχολείου προς Δ.Δ.Ε. για έγκριση μετακίνησης στο εξωτερικό –εκτός μετακινήσεων στο πλαίσιο προγράμματος Εrasmus+)

ΕΝΤΥΠΟ  Α2 (διαβιβαστικό δικαιολογητικών σχολείου προς Δ.Δ.Ε. για έγκριση μετακίνησης στο εξωτερικό –για μετακινήσεις στο πλαίσιο προγράμματος Εrasmus+)

ΕΝΤΥΠΟ Β1 (Αίτηση Διευθυντή/Διευθύντριας σχολείου για έγκριση μετακίνησης στο εξωτερικό –εκτός μετακινήσεων στο πλαίσιο προγράμματος Εrasmus+)

ΕΝΤΥΠΟ Β2 (Αίτηση Διευθυντή/Διευθύντριας σχολείου για έγκριση μετακίνησης στο εξωτερικό –για μετακινήσεις στο πλαίσιο προγράμματος Εrasmus+)

ΕΝΤΥΠΟ Β3 (Αίτηση προτεινόμενου αρχηγού διασχολικής ομάδα για έγκριση μετακίνησης στο εξωτερικό –για μετακινήσεις διασχολικών ομάδων στο πλαίσιο των μετακινήσεων του άρθρου 5 της Υ.Α.20883/ΓΔ4/12-02-2020 )

ΕΝΤΥΠΟ Γ1 ( Βεβαίωση εκπλήρωσης όρων μετακίνησης μαθητών / μαθητριών και συνοδών εκπαιδευτικών στο εξωτερικό εκτός μετακινήσεων στο πλαίσιο προγράμματος ERASMUS+)

ΕΝΤΥΠΟ Γ2 ( Βεβαίωση εκπλήρωσης όρων μετακίνησης εκπαιδευτικών και μαθητών / μαθητριών και συνοδών εκπαιδευτικών ή εκπαιδευτικών χωρίς μαθητές στο εξωτερικό στο πλαίσιο προγράμματος ERASMUS+

Υπόδειγμα Δ (Πρακτικό συγκρότησης παιδαγωγικής ομάδας)

Υπόδειγμα Ε1  (Πρακτικό έγκρισης μετακίνησης για μετακίνηση στο εξωτερικό εκτός ERASMUS+)

Υπόδειγμα Ε2  (Πρακτικό έγκρισης μετακίνησης για μετακίνηση στο εξωτερικό στο πλαίσιο ERASMUS+

Βήμα 4ο: Καταχώρηση της Εκδρομής

Εφαρμογή Καταχώρησης Εκδρομών

Οδηγίες-Χρήσης-Εφαρμογής-Καταχώρησης-Εκδρομών

Βήμα 5ο: Καταχώρηση Έκθεσης της Εκδρομής

Εφαρμογή Καταχώρησης Εκθέσεων Εκδρομών

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...