Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Οδηγός Εκδρομών – Εκπαιδευτικές Εκδρομές / Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Πολυήμερη Εσωτερικού)

Βήμα 1ο: Σύνταξη της Προκήρυξης της Εκδρομής

Βήμα 2ο: Ανέβασμα Προκήρυξης στην Εφαρμογή

Εφαρμογή Προκήρυξης εκδρομών

Η Προκήρυξη δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα ->

Προβολή Εκδρομών Σχολικών Μονάδων Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας

Βήμα 3ο: Έγκριση της Εκδρομής από Δ.Δ.Ε Β΄ Αθήνας
(μόνο για διασχολικές ομάδες)

ΕΝΤΥΠΟ Β3 (Αίτηση προτεινόμενου αρχηγού διασχολικής ομάδας για έγκριση μετακίνησης στο εσωτερικό)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (Πρακτικό έγκρισης μετακίνησης για μετακίνηση στο εσωτερικό)

Βήμα 4ο: Καταχώρηση της Εκδρομής

Εφαρμογή Καταχώρησης Εκδρομών

Βήμα 5ο: Καταχώρηση Έκθεσης της Εκδρομής

Εφαρμογή Καταχώρησης Εκθέσεων Εκδρομών

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...