Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Αιτήσεις Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Προκειμένου να αποφεύγονται λανθασμένες ενέργειες σχετικά με την υποβολή αιτήματος από
τους εκπαιδευτικούς (αναπληρωτές, ωρομίσθιους) για την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή
εργασίας με αμοιβή σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 3525/2007 και το Υπηρεσιακό Συμβούλιο να ελέγξει
την συνδρομή των απαραιτήτων προϋποθέσεων για να εγκρίνει την χορήγηση της εν λόγω άδειας,
παρακαλούμε να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...