Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΔΔΕ Β’ Αθήνας – Σεπτέμβριος 2022

Στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης  Β΄ Αθήνας (σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10α του ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν.4305/2014).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...