Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Πίνακες Μοριοδότησης για Οριστική Τοποθέτηση ή Βελτίωση 2022-2023

Ανακοινώνονται οι Πίνακες μοριοδότησης αιτήσεων εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για οριστική τοποθέτηση και βελτίωση θέσης

Ø  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε  ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Ø  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  Δ.Ε. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή  ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Ø  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή  ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Ενστάσεις υποβάλλονται  από 03-04-2023 έως και 06-04-2023 ώρα 15.00 αποκλειστικά με ηλεκτρονικό μήνυμα προς το Ε-MAIL  της  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ: mail@dide-v-ath.att.sch.gr  θέμα:  ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ “ΈΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ  (αναγράφεται  ο αντίστοιχος πίνακας “, “ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ”, “ΚΛΑΔΟΣ”, « ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ» (π.χ. βελτίωση ή οριστική  τοποθέτηση).

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ:

1. Οι Eκπαιδευτικοί που έχουν ενταχθεί σε ειδική κατηγορία, τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 13 του Π.Δ. 50/1996.

2. Ο πίνακες θα επικαιροποιηθούν και θα ανακοινωθούν εκ νέου μετά την εξέταση των ενστάσεων και θα συμπεριλαμβάνουν και  τους εκπαιδευτικούς που μετατέθηκαν στη Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας με τις Αποφάσεις: α) Αρ. πρωτ. Απόφαση του ΥΠΑΙΘ: 23864/Ε2/02-03-2022  «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σχ.έτους 2022-2023, β)  Αρ. πρωτ.  Απόφαση του ΥΠΑΙΘ: 23837/Ε2/02-03-2023  «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση………Σχολικού έτους 2022-2023» και γ) Αρ. πρωτ. Απόφαση του ΥΠΑΙΘ 26069/Ε4/07-03-2023 «Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ  Σχολικού έτους 2022-2023».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...