Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Τελικοί πίνακες μορίων εκπαιδευτικών (και μετατιθέμενων έτους 2023) Γενικής Παιδείας, Ειδικής Αγωγής και ΕΕΠ-ΕΒΠ για βελτίωση  ή  οριστική τοποθέτηση,  σχολικού έτους 2023-2024

Επισημαίνονται τα εξής:

  • Στους μετατιθέμενους εκπαιδευτικούς έτους 2023 αφαιρέθηκαν   τα μόρια πρώτης προτίμησης (2 μόρια) της  εντοπιότητας (4 μόρια) και  της συνυπηρέτησης (4 μόρια) καθώς η μοριοδότηση για τα ανωτέρω γίνεται βάσει Δήμου του σχολείου,  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  • Ακυρώθηκαν οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για βελτίωση που δεν θεμελιώνουν δικαίωμα βελτίωσης θέσης.
  • Τοποθετούνται κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί που κρίνονται υπεράριθμοι και οι εκπαιδευτικοί που έχουν ενταχθεί σε ειδική κατηγορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 13 του Π.Δ. 50/1996.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...