Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση των Θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης και των Κενών Θέσεων Διευθυντών/ντριων η΄ Εκπαιδευτικών με Διοικητική Εμπειρία  στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης και των κενών θέσεων Διευθυντών/Διευθυντριών ή Εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) δείτε το συνημμένο έγγραφο

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...