Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Ανάληψη Υπηρεσίας Νέων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Δ.Ε. Β΄ΑΘΗΝΑΣ

Υπόψη απερχόμενων και νέων Διευθυντών Σχολικών μονάδων Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας.

Σας ενημερώνουμε ότι, η ανάληψη υπηρεσίας των νέων Διευθυντών σχολικών μονάδων θα καταγραφεί στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων.

Η παράδοση-παραλαβή θα καταγραφεί στο Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή και θα υπογραφεί και από τους δύο.

Ως ημέρα ανάληψης υπηρεσίας των νέων Διευθυντών Σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, προτείνεται η Δευτέρα 03-07-2023 για διευκόλυνση της διοικητικής διαδικασίας.

Επισυνάπτονται:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 (Πράξη ανάληψης υπηρεσίας)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 (Ενδεικτικό Πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής)

 ΠΡΟΣΟΧΗ!

Mετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, παρακαλούμε να σταλεί Αντίγραφο και των δύο Πράξεων, ηλεκτρονικά, στο Τμήμα Γ΄Προσωπικού (tmprosop@dide-v-ath.att.sch.gr) με κοινοποίηση στο Τμήμα Β΄Οικονομικού (oikon@dide-v-ath.att.sch.gr).

 Ευχόμαστε σε όλους Καλή Δύναμη και Καλό Καλοκαίρι

Δείτε τα συνημμένα

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...