Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων α) εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και β) μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ για απόσπαση εντός του ΠΥΣΔΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

Καλούνται:

α) οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και

β) τα μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ,

που ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2023-2024, έως και την Παρασκευή 14-07-2023, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για μοριοδότηση.

Η μοριοδότηση θα γίνει βάσει της αρ. πρωτ.  34740/Ε2/27-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΙΗΧ46ΜΤΛΗ-Ο6Τ) εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ σχετικά με τις αποσπάσεις εκπ/κών από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και βάσει της αρ. πρωτ. 39818/Ε4/05-04-2023 (ΑΔΑ: Ψ8ΛΔ46ΜΤΛΗ-ΜΦΠ)   εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ σχετικά με τις αποσπάσεις μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ  σε περιοχές μετάθεσης/ΣΔΕΥ/ΚΕΔΑΣΥ 2023-2024.

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση tmprosop@dide-v-ath.att.sch.gr, με συνημμένα στο ίδιο μήνυμα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε αρχείο pdf.

Στο θέμα να αναγράφεται:

«ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ _Ονοματεπώνυμο_ΕΑΕ ή ΕΕΠ ή ΕΒΠ».

Η ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ, ΟΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024.

Δείτε το συνημμένο

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...