Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Ανακοίνωση για Λειτουργικά Κενά Διδακτικού Έτους 2023-2024

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί, που ενδιαφέρονται για τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά, να παρακολουθούν το site της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας για πρόσκληση δήλωσης λειτουργικών κενών. Η πρόσκληση θα γίνει εντός του Αυγούστου και θα περιλαμβάνει λειτουργικά κενά από 12 ώρες και άνω και θα απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες εκπαιδευτικών:

  • Λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς (εκπαιδευτικοί με λιγότερες από 12 ώρες ανάθεσης στις σχολικές μονάδες σύμφωνα με τους πίνακες που έχουν υποβληθεί από τις σχολικές μονάδες εν όψει του διδακτικού έτους 2023-2024). Οι Λειτουργικά Υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί θα διαπιστωθούν ονομαστικά & θα ενημερωθούν από την υπηρεσία.
  • Εκπαιδευτικούς που παραμένουν στη διάθεση ΠΥΣΔΕ
  • Εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν στη Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας από άλλα ΠΥΣΔΕ
  • Εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ (από σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας σε σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας)

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων όπου υπηρετούν εκπαιδευτικοί των ανωτέρω κατηγοριών, να μεριμνήσουν για την ενημέρωσή τους.

Από το Τμήμα Α’ Διοικητικού

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...