Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Πίνακες Δεκτών/Μη Δεκτών Αιτήσεων Υποψήφιων Υποδιευθυντών και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ.

Αναρτώνται οι πίνακες δεκτών/μη δεκτών αιτήσεων υποψήφιων Υποδιευθυντών και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. ανά σχολική μονάδα, σύμφωνα με την αριθμ. 29/06-10-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας και την αριθμ. Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023 Υ.Α.

Ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση grprosopikou1@dide-v-ath.att.gr ή ιδιοχείρως στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της υπηρεσίας, από την Τρίτη 10 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...