Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Ανάρτηση Αναπροσαρμοσμένων Πινάκων Δεκτών/Μη Δεκτών Αιτήσεων Υποψήφιων Υποδιευθυντών

Αναρτώνται οι αναπροσαρμοσμένοι πίνακες δεκτών/μη δεκτών αιτήσεων Υποψήφιων Υποδιευθυντών και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. ανά σχολική μονάδα, κατόπιν επαναπροκήρυξης κενών θέσεων, σύμφωνα με την αριθμ. 34/14-11-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας και την αριθμ. Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023 Υ.Α. και μετά τη λήξη προθεσμίας των ενστάσεων.

Οι δεκτοί υποψήφιοι εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων υποβάλλουν στον Διευθυντή σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος, που έχουν υποβάλει με την υποψηφιότητά τους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...