Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Ανάρτηση Πινάκων Μορίων  Εκπαιδευτικών  Δ.Ε. που Υπέβαλαν Αίτηση Μετάθεσης  Σχολικού Έτους 2023  -2024

  • ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ
  • ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ
  • ΜΕΤΑΘΕΣΗ  ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ
  • ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ. Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ
  • ΑΚΥΡΩΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

    Ενστάσεις επί των στοιχείων των πινάκων μορίων  υποβάλλονται αποκλειστικά  ηλεκτρονικά από 21-11-2023 έως και 24-11-2023  στη Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας στο  Τμήμα Γ΄ Προσωπικού και στο email: tmprosop@dide-v-ath.att.sch.gr

    Δείτε τα συνημμένα αρχεία.

  Ευχαριστούμε πολύ.

Αναστασία Μπίρμπα

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...