Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Τελικός Πίνακας  Μορίων  Εκπαιδευτικών Δ.Ε. που Υπέβαλαν Αίτηση Μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή Σχολικού Έτους 2023 -2024  Όπως Τροποποιήθηκε Μετά τις Ενστάσεις που Υποβλήθηκαν

 Οι υπόλοιποι πίνακες παραμένουν όπως αναρτήθηκαν στις 21-11-2023, καθώς δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις και δεν υπήρξε μεταβολή

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...