Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Αμοιβαίες Μεταθέσεις Έτους 2024

Οι Αιτήσεις για Αμοιβαία μετάθεση:

  1. από Περιοχή σε Περιοχή (από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ)
  2. από Σχολείο σε Σχολείο της ίδιας Περιοχής (εντός ΠΥΣΔΕ)

υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων δηλαδή μέχρι και 11-04-2024.

Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 114650/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 99ΚΕ46ΝΚΠΔ-41Ψ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς (εφόσον ανήκουν οργανικά) στη ΔΔΕ Β ΄Αθήνας εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...