Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Ανάρτηση Πινάκων  Μοριοδότησης Αιτήσεων Μετάθεσης, Βελτίωσης και Οριστικής Τοποθέτησης, Εκπαιδευτικών ΔΔΕ Β΄ Αθήνας, Έτους 2024 (Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής)

  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (003.ΔΕΒ01) σχολικού έτους 2023-2024 ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΔΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024.
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  Δ.Ε  (003.ΔΕΒ01.ΕΙΔ.) σχολικού έτους 2023-2024 ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΔΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024.

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων  από 03/04/2024 έως και 8/04/2024 ώρα 15:00, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό μήνυμα προς το Τμήμα Γ΄ Προσωπικού της  Δ/νσης, στο e-mail: tmprosop@dide-v-ath.att.sch.gr, με θέμα “ΈΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024”, “ΤΥΠΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (π.χ  Γενική Εκπαίδευση ή Ειδική Αγωγή)”, “ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ”, “ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ”,  “ΚΛΑΔΟΣ”.

Επισημαίνεται ότι:

  1. Τοποθετούνται κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί που κρίνονται υπεράριθμοι και οι εκπαιδευτικοί που έχουν ενταχθεί σε ειδική κατηγορία σύμφωνα την Αρ. πρωτ.: 114650/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 99ΚΕ46ΝΚΠΔ-41Ψ) Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.ΘΑ με θέμα: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2023-2024» και τις διατάξεις του αρ. 13 του Π.Δ. 50/1996.
  2. Ακυρώθηκαν οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για βελτίωση που δεν θεμελιώνουν δικαίωμα βελτίωσης θέσης.
  3. Στους μετατιθέμενους εκπαιδευτικούς έτους 2024 αφαιρέθηκαν   τα μόρια πρώτης προτίμησης (2 μόρια), τα μόρια της  εντοπιότητας (4 μόρια), και τα μόρια  της συνυπηρέτησης (4 μόρια), καθώς η μοριοδότηση για τα ανωτέρω γίνεται στη συνέχεια βάσει του Δήμου του σχολείου,  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  4. Σύμφωνα με την αρ. 04/07-02-2024 Πράξη ΠΥΣΔΕ Β΄ Αθήνας, οι εκπαιδευτικοί που δεν υπέβαλαν αίτηση οριστικής τοποθέτησης ανακοινώνονται στο τέλος των πινάκων, ανά κλάδο, με τα μόρια συνολικής υπηρεσίας και δυσμενών συνθηκών που διαθέτουμε στα αρχεία μας.  Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί θα υποβάλουν δήλωση επιλογής σχολείων για οριστική τοποθέτηση στα εναπομείναντα οργανικά κενά (Β΄ φάση) μετά την τοποθέτηση της Α΄ φάσης των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά αίτηση βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης και εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν στη ΔΔΕ Β΄ Αθήνας με τις 31417/Ε2/27-03-2024 και 31427/Ε2/27-03-2024 Αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.ΘΑ.
  5. Οι τελικοί πίνακες μορίων θα  ανακοινωθούν εκ νέου μετά την εξέταση των ενστάσεων.  

Από το Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

Κατερίνα Καπάνταη 2106014053

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...