Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Συντάκτης: ΔΔΕ Β' Αθήνας Γραμματεία

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά

Ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.:  Φ.11.2/5863/8-4-2024 Απόφαση του Διευθυντή της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας.     Από Τμήμα Α’ Διοικητικού.

Πρόσκληση Eκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης κλάδων  ΠΕ 78, ΠΕ 80, ΠΕ 81, ΠΕ 82, ΠΕ 83, ΠΕ 84, ΤΕ 02.02 για Yποβολή Aιτήσεων Aπόσπασης

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Π/Θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμβούλων Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης για τη Συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2024

Ανάρτηση Πινάκων  Μοριοδότησης Αιτήσεων Μετάθεσης, Βελτίωσης και Οριστικής Τοποθέτησης, Εκπαιδευτικών ΔΔΕ Β΄ Αθήνας, Έτους 2024 (Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής)

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων  από 03/04/2024 έως και 8/04/2024 ώρα 15:00, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό μήνυμα προς το Τμήμα Γ΄ Προσωπικού της  Δ/νσης, στο e-mail: tmprosop@dide-v-ath.att.sch.gr, με θέμα “ΈΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ...