Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Συντάκτης: Τμήμα Β' Οικονομικού

Εξοφλήσεις Ενταλμάτων Μαρτίου 2024

Σας ενημερώνουμε ότι στις 14 Μαρτίου 2024 εξοφλήθηκαν τα παρακάτω χρηματικά εντάλματα της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας: Επισημαίνεται ότι όσοι δικαιούχοι πρόκειται να λάβουν κατά την ίδια περίοδο πληρωμής πρόσθετες αποζημιώσεις από δύο ή και...

Εξοφλήσεις Ενταλμάτων Δεκεμβρίου 2023 – 2η πληρωμή

Σας ενημερώνουμε ότι στις 28 Δεκεμβρίου 2023 εξοφλήθηκαν τα παρακάτω χρηματικά εντάλματα της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας: Εκκρεμούν τα Σαββατοκύριακα όσων απασχολήθηκαν στα ΒΚ Ειδικών Μαθημάτων της Δ.Δ.Ε. Α΄Αθήνας, λόγω ελλείψεων στοιχείων, τα οποία θα...

Εξοφλήσεις Ενταλμάτων Οκτωβρίου 2023

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2023 πρόκειται να εξοφληθούν τα παρακάτω χρηματικά εντάλματα της ΔΔΕ Β’ Αθήνας:

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας – Αυγούστου 2023

Στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Β΄Αθήνας (σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10α του ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν.4305/2014).

Εξοφλήσεις Ενταλμάτων Σεπτεμβρίου 2023

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2023 πρόκειται να εξοφληθούν τα παρακάτω χρηματικά εντάλματα της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας:

Εξοφλήσεις Ενταλμάτων Ιουνίου 2023

Σας ενημερώνουμε ότι στις 13 Ιουνίου 2023 εξοφλήθηκαν τα παρακάτω χρηματικά εντάλματα της ΔΔΕ Β’ Αθήνας: 1. Μη χρήση θερινής άδειας για υπαλλήλους που απασχολήθηκαν στο Β.Κ.  Ειδικών Μαθημάτων της Δ.Δ.Ε.  Α’ Αθήνας 2....

Εξοφλήσεις Ενταλμάτων Μαΐου 2023

Σας ενημερώνουμε ότι στις 13 Μαΐου 2023 εξοφλήθηκαν τα παρακάτω χρηματικά εντάλματα της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας: 1. Σαββατοκύριακα όσων απασχολήθηκαν στα Β.Κ. Ειδικών Μαθημάτων της Α’ Αθήνας (31 Β.Κ., 16ο Γυμνάσιο Αθηνών)

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΔΔΕ Β’ Αθήνας – Φεβρουάριος 2023

Στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης  Β΄Αθήνας (σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10α του ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν.4305/2014).

Εξοφλήσεις Ενταλμάτων Απριλίου 2023

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τις 15 Απριλίου 2023 πρόκειται να εξοφληθούν τα παρακάτω χρηματικά εντάλματα της ΔΔΕ Β’ Αθήνας: 1. Σάββατα όσων απασχολήθηκαν στα εξεταστικά κέντρα ΕΠΑΛ της ΔΔΕ Β’ Αθήνας 2. Σαββατοκύριακα όσων...