Τεχνητή Νοημοσύνη και Βιωσιμότητα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση

Με ιδιαίτερη χαρά η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας είναι σε θέση να ανακοινώσει τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα Erasmus+ με τον τίτλο “Τεχνητή Νοημοσύνη και Βιωσιμότητα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (AI & Sustainability in...