Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Κατηγορία: μόνιμοι

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά

Ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.:  6 / 20-02-2024 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Δ.Ε. Β΄ Αθήνας (αρ. πρωτ:  2903/20-02-2024)

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά

Ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.:Φ.11.2/2528/13-2-2024 Απόφαση του Διευθυντή της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας. Από Τμήμα Α’ Διοικητικού.

Πρόσκληση Μόνιμων Εκπαιδευτικών Π/Θμιας και Δ/Θμιας Εκπαίδευσης για Υποβολή Αιτήσεων να Οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων για το Σχολικό Έτος 2023  -2024

Σχετικά με την Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Αττικής και Βόρειου Αιγαίου προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) για...

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.:  4 / 07-02-2024 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Δ.Ε.  Β’ Αθήνας

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά

Ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ: 4 / 07-02-2024 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Δ.Ε.  Β’ Αθήνας, (Αρ Πρωτ.:  2237/08-02-2024)

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά

Ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.11.2/1787/02-02-2024 Απόφαση του Διευθυντή της Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά

Ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.:   3 / 19-01-2024 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Δ.Ε.  Β’ Αθήνας

Υποβολή Αιτήσεων Παραίτησης Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Σχολικού έτους 2023 – 2024

Σχετικά με την υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ Σχολικού έτους 2023 – 2024 και διευκρινίσεις για τις αιτήσεις παραίτησης μέσω ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ για εξαιρετικούς λόγους

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά

Ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: Φ.11.2/308/09-01-2024 Απόφαση του Διευθυντή της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Σχετικά με την πλήρωση της θέσης του/της Διευθυντή/ Διευθύντριας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με πενταετή θητεία