Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Κατηγορία: μόνιμοι

Πρόσκληση για Επιτήρηση στις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Σχετικά με την Πρόσκληση για Επιτήρηση στις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Μαΐου 2024) σε Εξεταστικό Κέντρο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας (3ο ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής, 2ο ΓΕΛ...

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμβούλων Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης για τη Συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2024

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά

Ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: Φ.11.2/5511/03-04-2024 Απόφαση του Διευθυντή της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας.

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά

Ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 8/ 02-04-2024 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας.

Ανάρτηση Πινάκων  Μοριοδότησης Αιτήσεων Μετάθεσης, Βελτίωσης και Οριστικής Τοποθέτησης, Εκπαιδευτικών ΔΔΕ Β΄ Αθήνας, Έτους 2024 (Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής)

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων  από 03/04/2024 έως και 8/04/2024 ώρα 15:00, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό μήνυμα προς το Τμήμα Γ΄ Προσωπικού της  Δ/νσης, στο e-mail: tmprosop@dide-v-ath.att.sch.gr, με θέμα “ΈΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ...

Αμοιβαίες Μεταθέσεις Έτους 2024

Οι Αιτήσεις για Αμοιβαία μετάθεση: υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων δηλαδή μέχρι και 11-04-2024. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ....

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά

Ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: Φ.11.2/4338/19-03-2024 Απόφαση του Διευθυντή της Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας.

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά

Ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.11.2/3473/01-03-2024 Απόφαση του Διευθυντή της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας.

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά

Ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.:  6 / 20-02-2024 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Δ.Ε. Β΄ Αθήνας (αρ. πρωτ:  2903/20-02-2024)

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά

Ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.:Φ.11.2/2528/13-2-2024 Απόφαση του Διευθυντή της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας. Από Τμήμα Α’ Διοικητικού.