Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Κατηγορία: Σχολεία

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ87.02 και ΠΕ87.04 σε Κενές Οργανικές Θέσεις

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14/13-06-2024 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Β΄ Αθήνας: Σε συνέχεια των τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης από μετάθεση- βελτίωση- διάθεση ΠΥΣΔΕ, το υπηρεσιακό συμβούλιο διαπίστωσε ότι εκ παραδρομής δεν ανακοινώθηκαν οι τοποθετήσεις...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Θέση του Διευθυντή του Νεοϊδρυθέντος ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Κηφισιάς

Καλούνται οι υποψήφιοι διευθυντές σχολικών μονάδων που συμπεριλαμβάνονται στον τελικό αξιολογικό πίνακα (υπ’ αριθμ. 7647/07-04-2023 ΑΔΑ:ΡΚΘ746ΜΤΛΗ-Υ7Ω «Κύρωση του τελικού ενιαίου αξιολογικού  πίνακα των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας» Απόφαση του...

Δημιουργία Κωδικού Ασφαλείας για την Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Σχετικά με τη Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΕΠΑ.Λ. και ΓΕΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.) έτους...

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής Κλάδου ΠΕ03 σε Εναπομείναντα Οργανικά Κενά σε ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14/13-06-2024 πράξη του ΠΥΣΔΕ Β΄ Αθήνας: Σε συνέχεια των τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής από μετάθεση-βελτίωση-διάθεση ΠΥΣΔΕ το Υπηρεσιακό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι απομένουν κενά κλάδου ΠΕ03 και εκπαιδευτικός χωρίς τοποθέτηση....

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σε Κενές Οργανικές Θέσεις σε ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13/7-6-2024 πράξη του ΠΥΣΔΕ Β΄ Αθήνας: Ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής από μετάθεση-βελτίωση-διάθεση ΠΥΣΔΕ (συνημμένος πίνακας: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ – ΣΜΕΑΕ_ΤΕ ), σε κενές οργανικές θέσεις σε...

Μέτρα Προστασίας των Δημοσίων Υπαλλήλων και Ωράριο Λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών Κατά τις Ημέρες του Καύσωνα

Σε συνέχεια της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.69/256/οικ.11058/10-06-2024 εγκυκλίου  του  Υπουργείου Εσωτερικών, σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν έγκρισης του Γραφείου Υπουργού και λαμβάνοντας υπόψιν τις συνθήκες προσέλευσης-αποχώρησης και εργασίας των υπαλλήλων  και με σκοπό την προστασία της υγείας τους,...

Συμπληρωματική Πρόσκληση για Δήλωση Κενών Οργανικών Θέσεων Γενικής Εκπαίδευσης

Ανακοινώνονται οι οργανικές θέσεις που παραμένουν κενές (επισυνάπτεται ο Πίνακας: ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ_ΟΡΓΑΝ_ΚΕΝΑ_7_6_2024). Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που παραμένουν χωρίς τοποθέτηση (στη διάθεση ΠΥΣΔΕ ή από μετάθεση) να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση προτίμησης  για οριστική τοποθέτηση (επισυνάπτεται υπόδειγμα...

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης σε Κενές Οργανικές Θέσεις

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13/7-6-2024 πράξη του ΠΥΣΔΕ Β΄ Αθήνας: Ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης από μετάθεση-βελτίωση-διάθεση ΠΥΣΔΕ (συνημμένος πίνακας:  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ_ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ_ΓΕΝΙΚΗΣ), σε κενές οργανικές θέσεις σύμφωνα με τις δηλώσεις τους στο σύστημα https://teachers.minedu.gov.gr....

Ενημερωτικές Συναντήσεις Επιτηρητών Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Λύκεια της Ν. Ιωνίας

Κατόπιν ενημέρωσης από το Δήμο Ν. Ιωνίας, οι σχολικές μονάδες του Δήμου δεν θα λειτουργήσουν την Τετάρτη 29/5/2024 λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων ενόψει του τελικού Conference League. Κατά συνέπεια, οι ενημερωτικές συναντήσεις επιτηρητών Πανελλαδικών...