Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Κατηγορία: σεκ

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά

Ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.11.2/7814/16-05-2024 Απόφαση του Διευθυντή της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας.

Πρόσκληση για Εργασία ως Επικουρικό Προσωπικό στα Βαθμολογικά Κέντρα της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΊΑ ΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΌ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. Β΄ΑΘΗΝΑΣ Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν το αίτημά τους για εργασία ως επικουρικό προσωπικό στα Βαθμολογικά Κέντρα της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας  έως και...

Υποβολή Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Υποψηφίων που Πάσχουν από Σοβαρές Παθήσεις, σε Ποσοστό 5% Επιπλέον των Θέσεων Εισακτέων

Σχετικά με την υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2024

Ανακοίνωση για Επιτηρήσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης προτιμήσεων για Επιτηρήσεις στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ. Καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί των δημοσίων σχολείων αρμοδιότητάς μας, οι αναπληρωτές και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί...

Υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων για τοποθέτηση σε οργανικά κενά Γενικής Αγωγής

Σχετικά με την υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων για τοποθέτηση σε οργανικά κενά Γενικής Αγωγής

Κενές Οργανικές Θέσεις και Υπεραριθμίες Γενικής Αγωγής- Τροποποιήσεις

Σχετικά με τις Κενές Οργανικές Θέσεις και Υπεραριθμίες Γενικής Αγωγής

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2024 – Κατανομή Υποψηφίων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα

Σχετικά με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2024 στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Κενές Οργανικές Θέσεις στο Πλαίσιο της Διαδικασίας των Υπεραριθμιών (Β’ φάση)

Ανακοινώνονται τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης (Β’ φάση υπεραριθμιών) σε κενές οργανικές θέσεις, βάσει της υπ. αρ.:  11/29-4-2024, Πράξης ΠΥΣΔΕ (βλ. συνημμένο πίνακα). Οι εκπαιδευτικοί που παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ ή μετατέθηκαν στη...

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Κενές Οργανικές Θέσεις στο Πλαίσιο της Διαδικασίας των Υπεραριθμιών (Α’ φάση)

Ανακοινώνονται τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης (Α’ φάση υπεραριθμιών) σε κενές οργανικές θέσεις, βάσει της υπ. αρ.:  11/29-4-2024,  Πράξης ΠΥΣΔΕ  (βλ. συνημμένο πίνακα). Οι εκπαιδευτικοί που δικαιούνται συμμετοχής στη Β’ φάση υπεραριθμιών θα ενημερωθούν...