Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Κατηγορία: Έγκριση Ωρολογίων Προγραμμάτων Σχολείων

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Σε Λειτουργικά Κενά

Σχετικά με τις τοποθετήσεις  Εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5/10-03-2023 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Δ.Δ.Ε.  Β’ Αθήνας δείτε το συνημμένο

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά

Τοποθετήσεις  Εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3/14-2-2023 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Δ.Δ.Ε  Β’ Αθήνας (αρ. πρωτ.:  2359/14-2-2023).

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά

Ανακοινώση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά βάσει της υπ’ αριθμ.  Φ.11.2/1283/27-1-2023 Απόφασης Διευθυντή Διεύθυνσης.

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ: 949 / 20-1-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ  ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ Δ.Ε  Β΄ ΑΘΗΝΑΣ