Αναγγελίες Αδειών Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία για τις ανανεώσεις αδειών διδασκαλίας σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών έληξε με Υπουργική Απόφαση στις 31-3-2022. Οι αιτούντες κατά τα έτη 2021-22 μπορούν να προσέρχονται στην Δ/νση για την...