Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Κατηγορία: Εκδρομές Μαθητών

Οδηγός Εκδρομών – Σχολικός Περίπατος / Εκπαιδευτικές Εκδρομές / Διδακτικές Επισκέψεις (Μονοήμερη)

Βήμα 1ο – Προκήρυξη της εκδρομής από το σχολείο (* μόνο σε περίπτωση που γίνει μετακίνηση με μέσα μαζικής μεταφοράς) Εφόσον πρόκειται για ημερήσια, απλή μετακίνηση των μαθητών και μαθητριών, ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου...

Οδηγός Εκδρομών – Εκπαιδευτικές Εκδρομές / Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Πολυήμερη Εσωτερικού)

Βήμα 1ο: Σύνταξη της Προκήρυξης της Εκδρομής Βήμα 2ο: Ανέβασμα Προκήρυξης στην Εφαρμογή Εφαρμογή Προκήρυξης εκδρομών Η Προκήρυξη δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα -> Προβολή Εκδρομών Σχολικών Μονάδων Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας Βήμα 3ο: Έγκριση της Εκδρομής...

Οδηγός Εκδρομών – Εκπαιδευτικές Μετακινήσεις στο Εξωτερικό

Βήμα 1ο: Σύνταξη της Προκήρυξης της Εκδρομής Υπόδειγμα-Προκήρυξης-Μετακίνησης Βήμα 2ο: Ανέβασμα Προκήρυξης στην Εφαρμογή Εφαρμογή Προκήρυξης εκδρομών Οδηγίες-Χρήσης-Εφαρμογης-Προκηρύξεων-Εκδρομών Η Προκήρυξη δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα -> Προβολή Εκδρομών Σχολικών Μονάδων Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας Βήμα 3ο: Έγκριση...

Νομοθεσία Εκδρομών

 Βασική Νομοθεσία Υ. Α. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΦΕΚ 456/τ.Β΄/13-02-2020) Υ. Α. 25735/Η1/20-02-2020 του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΦΕΚ 625/τ.Β΄/27-02-2020) ΣΧ. ΜΕ ERASMUS+ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50908/07-09-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄/4695) «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, … κατά την...