Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Κατηγορία: Πρωτόκολλο/Διαχείριση Αλληλογραφίας

Αναμορφωμένος εκ νέου Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/Διευθυντριών

Αναμορφωμένος εκ νέου Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/Διευθυντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ Δείτε το συνημμένο πίνακα

Ανακοινοποίηση Στο Ορθό _  Εγκύκλιος Αποσπάσεων σε Υπηρεσίες και Φορείς

Σχετικά με την Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε Υπηρεσίες  και Φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το Σχολικό έτος 2023 -2024 δείτε τη συνημμένη εγκύκλιο εδώ.

Εγκύκλιος Μετατάξεων Εκπαιδευτικών  Π/Θμιας, Δ/Θμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ – ΕΒΠ και Εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ79, ΠΕ08 και ΠΕ91

Σχετικά με την Εγκύκλιο Μετατάξεων Εκπαιδευτικών  Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ΕΕΠ – ΕΒΠ σε άλλους Εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Κλάδων ΠΕ79, ΠΕ08 και ΠΕ91 Σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά...

Εγκύκλιος Μετατάξεων Εκπαιδευτικών _ Σιβιτανίδειος Σχολή

Σχετικά με την Εγκύκλιο  Μετατάξεων Εκπαιδευτικών της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση  και Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης  στη Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. για το Σχολικό Έτος 2023  – 2024 δείτε το συνημμένο εδώ.

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης

Σχετικά με την Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων, στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της...

Εγκύκλιος Αποσπάσεων σε Υπηρεσίες και Φορείς Αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ_Επικαιροποιημένη

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολήαιτήσεων αποσπάσεων σε υ π η ρ ε σ ί ε ς και φ ο ρ ε ί ς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας καιΘρησκευμάτων για το σχολικό...

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κλάδων ΠΕ 78, ΠΕ 80, ΠΕ 81, ΠΕ 82, ΠΕ 83, ΠΕ 84, ΤΕ 02.02 για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ 78, ΠΕ 80, ΠΕ 81, ΠΕ 82, ΠΕ 83, ΠΕ 84, ΤΕ 02.02 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και...

Εγκύκλιοι Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Έτους 2023-2024

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων: α) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και β) από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά...

Εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 2023-2024

Σχετικά με την Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2023 -2024 δείτε τα συνημμένα.

Αναμορφωμένος Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών/ντριων των Εκκλησιαστικών Σχολείων – Πρόγραμμα Συνεντεύξεων

ΥΠΑΙΘ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ανακοινώνεται, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 117 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 τ. Α’), ο αναπροσαρμοσμένος πίνακας επιλογής με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα...